Om UNI:

I UNI møter vi tre menn som fremfører et humoristisk, naturalistisk akrobatisk overraskende stykke. Gjennom en uforutsigbar tilnærming til lyd, bevegelse og sang skaper de en lett, men likevel spennende atmosfære, der publikum er plassert i en tilstand av uvitenhet som vil løsrive dem fra sine virkeligheter og lure dem i en slags tilhørighet mellom publikum og utøverne.

Stykket starter med et åpent nakent rom som langsomt forvandles til detaljerte og konsentrerte omgivelser. Tilnærmingen til bevegelse er minimalistisk naturalistisk som skaper forbløffende scenarioer med en følelse av intuitivitet. Det er en sjelsøkende trio der intime, primale og sosiale uttrykk utforskes med en naturalistisk tilnærming.

Tilhørighet er det menneskelige følelsesmessige behovet for å være et akseptert medlem av en gruppe. Enten det er familie, venner, kolleger, en religion eller noe annet, har folk en tendens til å ha et ‘iboende’ ønske om å tilhøre og være en viktig del av noe større enn dem selv. Prosjektet ser på hvorfor og hvordan tilhørighet oppstår. Hvorfor står vi mennesker sammen, og hva får oss til og samles. Hva som skaper splittelse og hvorfor noen har behov for det. 

UNI har latt seg inspireres av bevegelsene, fargeforandringene og energiene til aurora borealis. Danserne beveger seg mellom disse energitilstandene mens de kontekstualiserer den oppslukende visualiteten til nordlyset i fysisk og auditiv form.  “When charged particles from the sun strike atoms in Earth’s atmosphere, they cause electrons in the atoms to move to a higher-energy state. When the electrons drop back to a lower energy state, they release a photon: light. This process creates the beautiful aurora, or northern lights.” 

På samme måte som små partikler i et kaotisk energisk univers kan skape magisk vakre former og farger sammen, vil utøverne i UNI sammen med publikum jobbe mot inkludering, tilhørighet og aksept over individet, grupper og mangfoldet.

Choreography: Antero Hein

Dancers and co-creators: Alexander Montogomery-Andersen, Alexander Aarø & Antero Hein
Music: Alexander Aarø

You might also enjoy: