Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Choreography dance Parkour

hOPPs

“hOPPs” skaptes i april 2020 med initiativ fra Carl Nilsen Love og Antero Hein. Stykket skal nå på turne/gjestespill i regi av Bærum Kulturhus, med 12 spillinger spredd utover høsten 2021. I 2020 spilte vi 4 forestillinger i Oslo.Prosjektet er en fysisk engasjerende forestilling som involverer bevegelses kunstnere fra flere kreative felt. Som blant annet samtidsdans, …