Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
dance Videodesign

Nocturnal

Et gammelt hus med vinduer vendt ut mot gaten. To skikkelser i hvert sitt vindu. De danser sammen, men likevel hver for seg, for aldri å møtes. Med månen som sakte beveger seg gjennom sin vante syklus, med krefter som verken havet eller jordens skapninger kan motstå. Nocturnal henter sin inspirasjon fra indisk og egyptisk astrologi, …