Parkour er kreativ bevegelse i et improvisert forhold til omgivelsene, ofte med akrobatiske elementer. Hein ønsker å finne rammer for hvordan å arbeide annerledes med parkour – at parkour kan struktureres og koreograferes og slik skape et spesifikt «scenisk» uttrykk. Rammene for uttrykket vil bryte forventningene av hva Parkour er. Resultatet er Parkour med et slags stille alvor og sanselighet mellom utøverne og omgivelsene, uten at det improvisatoriske, akrobatiske og uforutsigbare forsvinner. Uttrykket følger på den måten Heins kunstneriske prosjekt, å arbeide med ekstrem fysikk, men med en minimalistisk tilnærming.

Heins koreografiske struktur, er et sett av oppgaver, elementer, samt enkle handlinger som rammer inn parkour-kreativiteten og valgene utøverne tar i forhold til hverandre og omgivelsene, og som sammen skaper det spesifikke uttrykket. Heins koreografi omfatter også en uventet måte å anvende og strukturere tid. Han lar hendelsene stoppe helt opp; utøverne står, hviler eller venter, alene eller som gruppe i samhold, i kontrast til parkour-bevegelsene og forflytningene. Hein innlemmer også andre elementer av relasjoner mellom utøverne. De støtter eller holder hverandre, to og to eller en gruppe som løfter én av de andre. Scenen/rommet/stedsspesifikke rommet blir ikke bare «nytt» gjennom parkourelementene, men de stille fysisk koreograferte bildene, framhever spesielt stedenes arkitektur og vertikale elementer. Det hele balanserer mellom det å være hverdagslige handlinger, parkour, men er samtidig også koreografert og «scenisk».

Vekslingen mellom parkourelementer, vertikale bilder, ventende mennesker, å stå hos hverandre i klynge, og at folk og sted blir omsluttet av hendelsene som likevel kan være helt nærme eller framheve avstand og dybde, vil være del av det koreografiske arbeidet.

Hvordan utøverne i henhold til den koreografiske strukturen og rammeverket henter impulser og timing fra hverandre, vil kunne gi en ytterligere kinestetisk opplevelse av bevegelsene og forflytningene på en subtil måte (i tråd med ekstrem fysikalitet med minimalistiske virkemidler).

Kreditering Coterie forprosjekt i Fredrikstad:

Antero Hein: koreograf og utøver
Nikolai Arnesen: utøver
Martine Bentsen: utøver
Martijn Joling – utøver
Szymon  Ryś: utøver
Bartek Widerski – utøver
Cecilie Lindemann Steen: ytre øye
Yaniv Cohen: Foto

You might also enjoy: