UVENTA tar oss med på en fysisk og visuell scenekunstopplevelse – en symbiose mellom dans, parkour, teknologi og media.
I UVENTA beveges vi mellom ulike lag av tid og «virkelighet». To parkourutøvere, en musiker og live projeksjon av video og lys tar oss med på uventa overganger og forskyvninger mellom disse virkelighetene – inn i et surrealistisk, flerdimensjonalt mellomrom. UVENTA lar oss komme tett på de to parkourutøverne. Vi kjenner hvordan de er menneskelige, her og nå: De må forhandle vekt og tyngde, finne grep, hjelpe hverandre. De tar risiko, blir røde og slitne, sitter på vagle, klatrer eller faller, balanserer over publikum. Forskyvninger. Scenografien, et massivt byggverk av rør og «clamps», forvandles til reisende skyggebyer eller en strøm av pixler og lys som sluker menneskene og kroppene. Et usynlig byggverk av nett og forbindelser. Kroppene får uant rekkevidde og avtrykk. Multipliserende algoritmer, iscenesatte identiteter, spill, spor og overvåking – alt blir flytende og flyktig.
Parkourens baner i nettet av informasjon forskyver oss tilbake igjen – til utøverne, de
virkelige kroppene og hva de utrolig nok kan utrette. Det er parkour med en ekstrem fysikalitet men på en minimalistisk måte. UVENTA lar publikum bli overveldet, men også i egen kropp gjenkjenne – risikoen og ikke minst leken.

Koreografi Antero Hein
Medskapende utøvere Severin Romer Iversen, Nikolai Arnesen og Tommy Jansen
Komponist Tommy Jansen
Scenografi Carl Nilssen Love
Dramaturg Cecilie Lindemann Steen
Ytre øye Geir Hytten
Lys- og videodesign Reidar Richardsen
Foto Yaniv Cohen/ Antero Hein
Trailer Antero Hein
Produsent Helle Levang Moum
Produsent, kostymer og øvrig lys-og videodesign Antero Hein

Støttet av:  Fond for lyd og bilde, Fond for utøvende kunstnere, Oslo kommune, SPENN, Forprosjekt og Prosjektstøtte Kulturrådet, Viken Fylkeskommune
Samprodusert av:  DansiT, Dansens Hus, Bærum Kulturhus/Sprang (Dans Sørøst Norge)

Antero Hein utfordrer parkourens vanlige dynamikk til et særegent scenisk uttrykk. Istedenfor kun å vise parkourens spektakulære stunt, som i all hovedsak handler om å forlytte seg fra ett sted til et annet så effektivt og elegant som mulig, så inviterer Antero Hein parkour inn på scenen til en estetisk refleksjon rundt de iboende kvalitetene som finnes i denne fritidsaktiviteten, livsstilen eller internetvirkeligheten. Her vil publikum få oppleve en kroppsliggjøring av risiko og (u)muligheter, samt hvordan parkourkroppen utsettes og settes inn i et rigid system som former og utfordrer dens bevegelsesmønstre. Uventa undersøker dermed hvordan strukturer både oppstår og oppløses gjennom estetiske virkemidler for å se på hvordan vi som mennesker påvirker og blir påvirket av synlige og usynlige nettverk. Forestillingen tar opp spørsmål rundt hva verdien av å smelte sammen inn i et nettverk er og hva betyr det å bryte med fastlagte mønstre.

Touring dates
29.11.23 – 2 performances, Oslo, Showbox festival – Teater manu
24.11.23 – 1 Performance at Sprang, Ål, Norway
25-26.08.23 – 4 performances at Sandvika Byfest, Bærum Kulturhus, Norway.
24.03.23 – 1 performance Verkstedshallen, Trondheim Norway.
17-19.03.23 – 3 performances Dansenshus Oslo, Norway.
16.03.23 -1 performance – Dansenshus Oslo, Norway – Premiere

You might also enjoy: